Partnerskap

Dette skal du vite om rotter akkurat n?

Antall rotter i Norge har aldri v?rt h?yere, det er flere grunner til ? v?re oppmerksom.
Antall rotteanmeldelser i Norge har steget med 100 % over de siste 10 ?rene. Det har aldri v?rt flere rotter enn det er n?, og i l?pet av november trekker disse smitteb?rende skadedyrene seg inn i bygninger for ? finne redeplasser. Det er all grunn til ? v?re oppmerksom p? dette.
Han henviser til en klassisk feil man gj?r n?r en setter opp en felle, og det er at man mister t?lmodigheten for tidlig og flytter fellen et annet sted. Rotten kan derfor g? i 10 dager innen den n?rmer seg det nye objektet og hvis fellen blir flyttet p?, blir det enda mindre sannsynlig at den n?rmer seg.
Den samme mistroen til sine omgivelser gj?r seg gjeldene n?r det ang?r nye matvarer som gift. Derfor pr?vespiser rotten alltid sm? mengder og venter opp til 10 timer p? eventuelle symptomer. Blir rotten d?rlig i l?pet av perioden, spiser den aldri giften igjen, hvilket forklarer hvorfor rotter alltid bekjempes med langtidsvirkende gift.
?Rotten har alltid v?rt jaktet p? og har fullstendig rendyrket prinsippet om ?survival of the fittest?. Som det eneste pattedyret er den i stand til ? leve i kloakken, hvor den har alt den trenger bortsett fra t?rre redeplasser. Den har en fantastisk tilpasningsevne?, sier Arne Nese, teknisk sjef for Rentokil Skadedyrkontroll.
Rotter er stort sett altetende og kan gnage seg gjennom alle materialer som er mykere enn marmor. Den kan klemme seg gjennom et hull p? st?rrelsen av en 10 krone, samt l?fte en rist som veier1,5 kg. Rotten er dessuten smitteb?rer av mange sykdommer ? blant dem Weils syke, som tidligere ble forbundet med d?den hvis man kom fra hovedstaden. Man ble gjerne smittet n?r man ryddet i kjelleren etter en lekkasje og dermed kom i kontakt med kloakkvann som var infisert av urin og ekskrementer fra rotter.
Private og n?ringsvirksomheter med mistanke om rotteforekomst p? deres eiendom skal melde forholdet til kommunen. Deretter velger de fleste virksomheter ? sikre seg ved en l?pende kontrollavtale fra et skadedyrselskap.
For ytterligere opplysninger, ta kontakt med v?r tekniske sjef i Norge, Arne Nese p? telefon 954 21 781
Rentokil er verdens st?rste skadedyrfirma og har ca. 92.000 ansatte i 46 land. Virksomheten har hovedkontor i London.
Rentokil har 40 ?rs erfaring med skadedyrkontroll i Norge med aktiviteter i 46 ulike land.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy