Nye produkter

Dedicares har vunnit nationellt ramavtal för Hälso- och sjukv?rdstjänster i hela Norge

17-12-2012 10:41 Dedicare AB Dedicare har idag f?tt tilldelning inom samtliga Helsoregioner och underliggande kategorier inom de tre avtalsomr?dena specialistläkare, sjuksköterskor och övrig sjukv?rdspersonal. Det nya avtalet börjar gälla fr?n den 1 februari 2013. Det innebär inte n?gra garanterade nya intäkter men ger en förutsättning att utveckla v?ra affärer i Norge.

Dedicare har idag f?tt tilldelning inom samtliga Helsoregioner och underliggande kategorier inom de tre avtalsomr?dena specialistläkare, sjuksköterskor och övrig sjukv?rdspersonal. Det nya avtalet börjar gälla fr?n den 1 februari 2013. Det innebär inte n?gra garanterade nya intäkter men ger en förutsättning att utveckla v?ra affärer i Norge.
– Koncernen har sedan 2009 haft motsvarande avtal och p? ett framg?ngsrikt sätt vuxit och tagit marknadsandelar. Nu när avtalet upphandlats p? nytt och vi f?tt tilldelning har vi säkrat att i ytterligare tre ?r f? utveckla v?r affärsverksamhet i Norge vilket vi är otroligt glada och tacksamma för säger Richard Engel tf VD i Dedicare.
Informationen i detta pressmeddelande är s?dan som Dedicare AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december kl. 17.45 ().
För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicare.se.
För ytterligare information kontakta:
Richard Engel tf VD och CFO, tel 08-555 656 16

Dedicare i korthet
Dedicare är ett auktoriserat v?rdbemannings- och omsorgsföretag. Bolaget är noterat p? NASDAQ OMX Stockholm och verksamt i Sverige och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och V?rdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy