Nye produkter

Coop Norge Handel og GSE Norway iverksetter unders?kelser

18-04-2013 14:53 Coop Norge Coop Norge Handel og hovedentrepren?r GSE Norway iverksetter omfattende unders?kelser etter at det har oppst?tt mistanke om at arbeidere p? byggeplassen til Coop Logistikksenter ved Gardermoen kan ha uakseptable l?nns, arbeids- og boforhold.

Coop Norge Handel og hovedentrepren?r GSE Norway iverksetter omfattende unders?kelser etter at det har oppst?tt mistanke om at arbeidere ved byggeplassen til Coop Logistikksenter ved Gardermoen kan ha uakseptable l?nns, arbeids- og boforhold.
Coop Norge Handel og hovedentrepren?r GSE Norway tar saken sv?rt alvorlig og iverksetter sammen et omfattende arbeid for ? f? alle fakta fram i lyset og rette opp alle eventuelt uakseptable forhold.
Opprydding
GSE Norway er oppr?rt over situasjonen og erkjenner at det er de som har ansvaret for at kontraktene som de har inng?tt med sine underleverand?rer, blir overholdt. De lover n? ? rydde opp.
GSE Norway vil iverksette omfattende unders?kelser av alle selskapene som har virksomhet ved anlegget. For ? f? fram fakta, skal blant annet alle arbeiderne som jobber p? anlegget, intervjues individuelt med en uavhengig tredjepart og Coop Norges konserntillitsvalgte tilstede.
Coop Norge Handel og GSE Norway vil s?rge for at det ryddes opp i alle forhold knyttet til arbeidsmilj?, tariffavtaler og sikkerhet. De vil samarbeide med Arbeidstilsynet i dette arbeidet.
– Sammen med GSE garanterer vi at alle ansatte som gj?r en jobb p? v?rt nye anlegg, uansett niv? og selskap, skal ha l?nns og arbeidsvilk?r i henhold til norske lover og regler, sier administrerende direkt?r Svein Fanebust i Coop Norge Handel.
GSE Norway garanterer ogs? at de som kan ha blitt underbetalt, skal f? utbetalt mellomv?rende.
– Selv om denne prosessen kan f?re til at enkelte leverand?rer mister oppdrag hos oss, garanterer vi at deres ansatte sikres jobb p? anlegget ut prosjektert tid, sier prosjektdirekt?r Mike Dermody i GSE Norway.
Bakgrunn
Coop Norge Handel AS har under oppf?ring nytt logistikksenter ved Gardermoen, og GSE Norway er hovedentrepren?r. GSE Norway er en entrepren?r som har operert i Norge i flere ?r og har oppf?rt flere store logistikkbygg for mange kjente selskaper. GSE Norway er en del av et stort franskeiet selskap og opererer i flere land.
Arbeiderne som jobber p? byggeplassen ved Gardermoen, er ansatt i flere ulike europeiske selskaper som i hovedsak er underleverand?rer til GSE Norway. Arbeiderne kommer fra mange forskjellige land.
Onsdag ettermiddag gjennomf?rte Arbeidstilsynet en uanmeldt kontroll p? byggeplassen og har mistanke om brudd p? l?nns- og arbeidsvilk?rene hos en underleverand?r.
Coop er en av fire store dagligvareakt?rer i Norge og driver i dag 820 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Smart Club. Coop har ogs? 28 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 113 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,35 millioner medlemmer.
Gjennom datterselskapet Coop Norge Handel AS driver Coop Norge SA grossist-, logistikk- og kjedevirksomhet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy