Partnerskap

Coop innstifter ?Folkets milj?pris?

For ? bidra til ?kt engasjement rundt milj?saken og bevisstgj?re det norske folk p? at alle kan bidra til et bedre milj?, etablerer Coop n? en ?Folkets milj?pris?.

– Skal milj?saken f? kraft nok i ?rene som kommer, er det viktig at folk flest, og ikke bare noen bedrifter og milj?kjendiser, involverer seg i ? finne gode milj?l?sninger. Skal vi lykkes med ? redde milj?et i hele verden, m? hver enkelt av oss leve i tr?d med Gro Harlem Brundtlands kjente uttrykk ?Tenke globalt, handle lokalt. L?sningen p? sm? og store milj?problemer finnes b?de i holdninger, handlinger og innovasjon. Coops nye milj?pris skal stimulere til alt dette, sier administrerende direkt?r Ola H. Strand i Coop Norge SA.
Det er ?pent for alle ? sende inn milj?forbedringsforslag og ?gr?nne? ideer og delta i konkurransen om ? motta ?Folkets milj?pris?.
– Her er ikke noe l?sningsforslag for lite og ikke noe for stort, s? fremt det er praktisk mulig ? gjennomf?re og bidrar positivt til milj?saken, forteller Strand.
Coops nye ?Folkets milj?pris? vil favne bredt og kan deles ut til familier, enkeltpersoner, barnehager, skoleklasser, studenter, organisasjoner, gründere, eller bedrifter som bringer inn ideer, innovasjon, produkter eller tjenester som p? en eller annen m?te kan gj?re det enklere, billigere, mer praktisk, morsommere og mer forst?elig for folk ? ta milj?hensyn. Forslag til praktiske l?sninger som kan bidra til ? gj?re Coop og dagligvarehandelen mer milj?vennlig, er ogs? sv?rt kj?rkomne.
Folkets milj?pris vil f?rste gang deles ut i januar neste ?r og best?r av 100.000 kroner og et kunstverk av Nico Wideberg. N?rmere informasjon om regler for deltagelse og kriterier for k?ringen vil bli offentliggjort i l?pet av vinteren.
Det var i forbindelse med Coops markering av FNs internasjonale samvirke?r tirsdag kveld 18. januar at Ola H. Strand presenterte Coops nye ?Folkets milj?pris?.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Deutsche Bank   #Endre Rangnes   #Lindorff Tyskland   #Om Lindorff Lindorff