Nye produkter

Coop har opprettet revisjonsgruppe ved Coop Logistikksenter

Etter at det i forrige uke oppstod mistanke om at en del arbeidere p? byggeplassen til Coop Logistikksenter p? Gardermoen har uakseptable l?nns-, arbeids og

Etter at det i forrige uke oppstod mistanke om at en del arbeidere p? byggeplassen til Coop Logistikksenter p? Gardermoen har uakseptable l?nns-, arbeids og boforhold, har Coop Norge Handel i samarbeid med GSE Norway etablert en eksternt ledet revisjonsgruppe.
Gruppen skal gjennomg? alle fakta om HMS-situasjon, l?nns- og arbeidsforhold p? byggeplassen og ellers knyttet til utbyggingen. Gruppens mandat er ?:
indentifisere alle relevante problemstillinger og fakta
foreta de n?dvendige avklaringer
rette opp alle feil og uakseptable forhold
om n?dvendig etablere endrede rutiner
samarbeide med alle relevante myndigheter og andre ber?rte parter
bes?rge at saken f?rer til intern l?ring
Revisjonsgruppen ledes av advokat Jan Fougner i Wiersholm og best?r for ?vrig av konserntillitsvalgt Knut Berg i Coop Norge SA og prosjektleder P?l Mila i Solberg og Toftenes (r?dgivende ingeni?rer innen prosjektadministrasjon og byggeledelse). De rapporter til administrerende direkt?r i Coop Norge Handel.
Gruppen er allerede i gang med sitt arbeid p? byggeplassen og skal avlevere en samlet rapport til oppdragsgiver s? raskt det lar seg gj?re.

Coop er en av fire store dagligvareakt?rer i Norge og driver i dag 820 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Coop Obs!, Coop Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Smart Club. Coop har ogs? 28 store byggevarehus og flere faghandelsprofiler. I tillegg til detaljhandel driver Coop eiendoms- og industrivirksomhet. Coop eies av kundene selv gjennom deres medlemskap i et av 113 samvirkelag. Per i dag har Coop 1,35 millioner medlemmer.
Gjennom datterselskapet Coop Norge Handel AS driver Coop Norge SA grossist-, logistikk- og kjedevirksomhet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy