Oppkj?p

Christian Rynning-T?nnesen slutter som konsernsjef i Norske Skog, blir ny sjef i Statkraft

sier styreleder Eivind Reiten.
Christian Rynning-T?nnesen ble ansatt i Norske Skog i begynnelsen av 2005. Han arbeidet f?rst som konserndirekt?r for finans (CFO) frem til han i juni 2006 ble utnevnt til konsernsjef. Under Rynning-T?nnesens ledelse har Norske Skog gjennomf?rt omfattende tiltak for ? redusere gjelden og forbedre konsernets kostnadsposisjon.
-Jeg har hatt en spennende tid i Norske Skog

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy