Nye produkter

Bygg tillit og f? bedre feedback

Kundeunders?kelser og medarbeiderunders?kelser ville gitt bedre resultater om ledere brukte mer tid p? ? bygge tillit med m?lgruppen i forkant av en unders?kelse. I f?lge feedback management ekspertene i QuestBack er det kun enkle grep som skal til for ? skape den tilliten som gj?r at kunder og medarbeidere ?nsker ? svare p? sp?rreunders?kelser
Blant de st?rste utfordringene ved sp?rreunders?kelser rettet mot kunder og medarbeidere er responsrate og hvor ?rlige svar man f?r. Ofte er det f? som tar seg tid til ? svare, og mange justerer svarene sine etter hva de tror den som sp?r ?nsker ? h?re. I f?lge QuestBack handler dette om at den som sp?r ikke evner ? bygge tillit.
– Det er f? som har stor glede av ? fylle ut sp?rreskjema. Spesielt ved sp?rsm?l om tillit til leder og hvor positive man er til endring er det mange som svarer taktisk for ? unng? negative konsekvenser. Det er ganske naturlig, men det skader datakvaliteten og kan enkelt unng?s, sier Andreas Gulliksen, Country Manager Norge i QuestBack.
– Grunnen til at du sp?r er jo at du skal handle p? bakgrunn av de tilbakemeldingene du f?r, og en liten innsats med ? bygge tillit til m?lgruppen for unders?kelsen vil gi en langt h?yere svarprosent. Alt handler om ? gi respondentene tiltro til at deres tilbakemeldinger tas p? alvor og at det faktisk skjer noe i etterkant.
3 enkle r?d for ? bygge tillit
I f?lge QuestBack er det ikke vanskelig ? bygge tillit, det handler bare om ? styre og svare p? respondentenes forventninger. De har satt opp 3 punkter som er essensielle for ? bygge tillitt.
Tydeliggj?r form?let med unders?kelsen. Fortell hva du skal bruke tilbakemeldingene til. Hvis du ikke gj?r det vil det skape usikkerhet og f?re til en lavere responsrate.
?Walk the talk & talk the walk?. Det har ingen hensikt ? distribuere en unders?kelse dersom du ikke handler p? bakgrunn av svarene du f?r. Skal du bygge tillit m? du ogs? fortelle folk hva du har gjort i etterkant av unders?kelsen. F?lg opp respondentene med en oppsummering av resultatene, og fortell hvilke tiltak som blir iverksatt p? bakgrunn av dette. Vis gjerne til konkrete resultater s? snart det foreligger.
V?r konsistent. S?rg for at folk kjenner igjen unders?kelsene og at de f?r samme informasjon og oppf?lging fra gang til gang. Dersom du m? vike fra det som er etablert norm, s? forklar hvorfor.
– Disse r?dene gjelder ogs? i forhold til ledelse og kundekontakt. Fortell folk hva du ?nsker ? gj?re og f?lg dem opp n?r de kommer med feedback.
Om QuestBack
Norskeide QuestBack er Europas ledende leverand?r av Enterprise Feedback Management med mer enn 5000 kunder p? tvers av alle bransjer og bedriftsst?rrelser.
I tillegg til fleksible verkt?y for online sp?rreunders?kelser og kundedialog, jobber QuestBack mye med kunnskapsoverf?ring slik at kundene f?r mer verdi av bruken av verkt?yene.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Coop Mega   #Coop Norge Handel   #Coop Prix   #Smart Club