Entrepren?rskap

Britisk patent godkjent for Luer-Jack?

26-05-2014 19:02 ConceptoMed AS Patentkontoret i Storbritannia har gitt ConceptoMed AS godkjenning for britisk patent for Luer-Jack?-konseptet. Patentet er ConceptoMed sitt f?rste innvilgede patent og vil bli lagt til grunn ved andre produkter under utvikling. Luer-Jack? er en unik medisinsk spr?yte som gir presis kontroll over n?l og frakobling.

Patentkontoret i Storbritannia har gitt ConceptoMed AS godkjenning for britisk patent for Luer-Jack?-konseptet. Patentet er ConceptoMed sitt f?rste innvilgede patent og vil bli lagt til grunn ved andre produkter under utvikling.
Luer-Jack? – en unik medisinsk spr?yte
Luer-Jack? er en unik medisinsk spr?yte som gir presis kontroll over n?l og frakobling. Luer-Jack? gir forbedret prosedyrekvalitet og pasientsikkerhet gjennom standardisering og tilrettelegging for minimale ukontrollerte bevegelser av den skarpe n?len som er i bruk i vevet.
OneHand
Luer-Jack? har i tillegg én-h?ndsfunksjonalitet og gir dermed tidsbesparelser og god arbeidsflyt ved frakoblinger.
Én-h?nds frakobling av skarp, brukt n?l ?ker sikkerheten til helsepersonellet ved prosedyren for smittefarlig avfall.
?Luer slip?-standarden for koblinger av medisinske utstyr ble etablert for mer enn 100 ?r siden. Luer-Jack? bygger p? ?luer-slip?-standarden, men er fundamentalt sett en helt ny m?te ? l?se utfordringer knyttet til ukontrollerte bevegelsesutslag ved frakoblinger.
– Godkjenning av patentet for Luer-Jack? i Storbritannia passer perfekt inn i planen for beskyttelse av immaterielle rettigheter rundt Luer-Jack?-konseptet. Godkjenningen av patentet er viktig for videre utvikling, industrialisering og markedsintroduksjon av Luer-Jack?, sier daglig leder Christian Mide.

Om ConceptoMed AS:
– Selskapet driver behovsdrevet produktutvikling og salg av medisinsk utstyr.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy