Partnerskap

Best p? kommunikasjon

NTNU student Silje Owrenn (24) s?rget for seier i den prestigetunge kommunikasjonsprisen under Shell Eco-marathon med sin kommunikasjonsstrategi for bilen DNV Fuel Fighter.
Owrenn studerer kommunikasjon og informasjonsteknologi ved NTNU og er i ferd med ? fullf?re sin master. I tillegg til de daglige studiene har hun hatt oppgaven med ? s?rge for at teamet DNV Fuel Fighter har en kommunikasjonsstrategi som synliggj?r laget og bilen p? en god m?te i Norge.
_ Det jeg setter mest pris p? er tilbakemeldingene fra juryen. De har virkelig satt seg inn i det vi har skrevet i v?r kommunikasjonsstrategi og gjort en grundig vurdering, sier Owrenn
F?r seieren var i havn var Owrenn gjennom flere t?ffe intervjurunder med juryen for ? forsvare prosjektet, som til slutt ble kronet med sier.
_ Det er flott at det settes fokus p? at ogs? nyutdannede studenter kan gj?re en god jobb, og at vi kan selv om vi ikke har v?rt 20 ?r i jobben.
Owrenn har allerede gjort seg bemerket p? arbeidsmarkedet for sin innsats for fjor?rets lag, og jobber for tiden i en prosjektstilling for Shell.

Hva er Shell Eco-marathon:
Prinsippet bak Shell Eco-marathon er enkelt: design, bygg og kj?r et kj?ret?y som g?r lengst mulig p? minst mulig drivstoff. M?let med prosjektet er ikke ? kj?re fortest mulig, og komme f?rst over m?lstreken, men ? bruke s? lite drivstoff som mulig over en gitt distanse.
Shell Eco-marathon er en plattform for utdanning som inspirerer unge designere og ingeni?rer fra hale verden til ? utvikle nye metoder for b?rekraftig mobilitet. Programmet oppmuntrer innovasjon og utvikling av ledende teknologi for h?yere, og er rettet mot studenter p? h?yskole- og universitetsniv?.
Shell Eco-marathon synliggj?r Shells engasjement for ? m?te verdens ?kende energibehov p? en ansvarlig m?te ? og inviterer andre til ? gj?re det samme. Det skapes ogs? en arena for debatt om smartere l?sninger som b?de involverer akademikere, politikere, n?ringsliv og studenter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy