Entrepren?rskap

Beskytt eiendommen, overv?k ikke barna

Beskytt eiendommen, overv?k ikke barna
22-05-2014 18:07 Mindmancer AB Skan-kontroll presenterte Mindmancers unike og personvernvennlige kamerasystem i Norge under konferanse og fagmessen ?Barnehage 2014?. Beskyttelse av barns integritet n?r intelligent kameraoverv?king benyttes er en viktig del av konseptet ?mykt vakthold?. Erfaring viser at konseptet reduserer kostnader relatert til h?rverk og skadeverk med 80-90 prosent for barnehager og skoler.

Skan-kontroll presenterte Mindmancers unike og personvernvennlige kamerasystem i Norge under konferanse og fagmessen ?Barnehage 2014?. Beskyttelse av barns integritet n?r intelligent kameraoverv?king benyttes er en viktig del av konseptet ?mykt vakthold?. Erfaring viser at konseptet reduserer kostnader relatert til h?rverk og skadeverk med 80-90 prosent for barnehager og skoler.
-I Norge er kameraoverv?king av barnehager og skoler omstridt. Man b?r alltid benytte den minst krenkende formen for kameraoverv?king. Derfor passer konseptet veldig bra, ? beskytte eiendommen, ikke ? overv?ke barna.
?Mykt vakthold? er personvernvennlig og i Norge er det koplet opp mot Skan-kontroll sin vaktsentral, sier Ruben Martinsen, driftssjef i Skan-kontroll.
-i Sverige har nesten 200 skoler og barnehager i dag intelligent kameraoverv?king fra Mindmancer. Det har gitt oss en massiv erfaringsbank som konseptet er bygget rundt. Vi ser at de som benytter seg av dette opplever store ?konomiske besparelser og et tryggere og sikrere arbeidsmilj? for b?de voksne og barn, konstaterer Richard Radomski, partneransvarlig i Mindmancer AB.
En unders?kelse av norske skoler og barnehager utf?rt av Skan-kontroll viste oss samme problembilde som det vi har i Sverige. Det er tydelig at det det finnes mye verdi som vi kan tilf?re det norske markedet ogs?. Takket v?re v?r l?sning kan man investere disse pengene i barna og personalet i stedet, sier Richard Radomski.
Over 1600 deltakere kom til konferanse og fagmessen Barnehage 2014 og for f?rste gang har de f?tt mulighet til ? ta del i hvordan man arbeider for en sikker og trygg barnehage med hjelp av intelligent kameraoverv?king.
Ruben Martinsen
Driftssjef
Tlf: +47 92069158
E-post: [email protected]
www.skan-kontroll.no

A to już wiesz?  Greige, den nye fargen hos Hafa Baderom.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy