Entrepren?rskap

Ateles lanserar ny strategitjeneste – eCommerce Audit

I dag lanserer Ateles Consulting den nye tjenesten eCommerce Audit. Dette kommer til ? bli en del av Ateles strategitilbud som allerede inneholder tjenestene eCommerce Study og eCommerce Ready.
Ateles eCommerce Audit er et verkt?y som brukes i arbeidet med ? analysere, identifisere og prioritere forbedringspotensialer for netthandelssider. For at en netthandel skal n? opp til de h?ye kravene som stilles m? den v?re i konstant endring. Det ligger mye arbeid ? identifisere hva som skal forbedres, hvordan forbedringer skal utformes og i hvilken rekkef?lge man skal prioritere resultatene. Med Ateles eCommerce Audit gjennomf?res en grundig analyse fra et uavhengig perspektiv, resultatet er organisert i ti omr?der som gir i et oversiktlig bilde av styrker, svakheter og ikke minst forbedringspotensialet.
Jonni Harrius, Head of Business Development p? Ateles, har v?rt ansvarlig for ? utvikle det nye verkt?yet.
– Med v?r eCommerce Audit f?r vi ett nytt verkt?y som raskt hjelper oss ? se hva som m? forbedres i v?re kunders netthandel samtidig som v?re kunder f?r et strukturert og tydelig bilde av utviklingspotensialet. Researcharbeidet blir mere effektivt og resultatet gir et omfattende underlag for ? bed?mme hvordan videre arbeidet skal prioriteres for ? forbedre netthandelen.
Ellos er en akt?r som har testet verkt?yet i utviklingsstadiet og sier:
– Etter at Ateles gjennomf?rte en eCommerce Audit p? v?r netthandel fikk vi bekreftet hvilke omr?der vi b?r prioritere i forbedringsarbeidet. Med rapporten som underlag kan vi n? begynne arbeidet med ? forbedre de konkrete omr?dene som l?ftes frem i analysen og enklere prioritere de utviklingsomr?der som er i st?rst behov av forbedring, sier Sanna Lindström, E-shop and Web Plan Manager, Ellos
For mer informasjon om den nye tjenesten kontakt Jonni Harrius, [email protected]
Her kan du lese mere om Ateles strategitjenester

Ateles utvikler skreddersydde l?sninger for e-handel og omnichannel til store og mellomstore bedrifter innen b?de B2C og B2B segmentet. Basert p? markedsledende plattformsleverand?rer leverer Ateles en spesialtilpasset, innovativ og brukervennlig e-handelsl?sning utifra virksomheters unike behov. Ateles ble startet i 2001 og arbeider mot det nordiske markedet med kontor i Oslo, Stockholm og Linköping.

Ateles arbeider med kunder som Gresvig Retail Group AS, Marine Harvest, Glava, FKRA og Veso Apotek.
Les mer p? www.ateles.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bring Gudbrandsdalen   #Geir Inge Kirkestuen   #Kirkestuen Transport   #Posten Norge