Bedrifter

ASKO vil bli ledende innenfor solenergi

07-10-2014 17:41 NorgesGruppen 7. oktober ?pnet olje- og energiminister Tord Lien landets st?rste solcelleanlegg hos ASKO i Vestby.

7. oktober ?pnet olje- og energiminister Tord Lien landets st?rste solcelleanlegg hos ASKO i Vestby.

Dersom styreleder i ASKO, Torbj?rn Johannson, f?r det som han vil, kan ASKO om noen f? ?r ha solpaneler p? takene p? samtlige lagerbygg i Norge. Det vil gj?re ASKO til en av Europas st?rste produsenter av solenergi.
I dag foretok olje- og energiministeren den h?ytidelige ?tilkoblingen? som markerer oppstarten av det nye solcelle-anlegget i Vestby. Anlegget er p? 2.500 m2 med solpaneler, og vil ?rlig produsere ca. 300 000 kWt.
Dette er kun f?rste steg i retning av det som kan bli en storstilt satsing p? solenergi i regi av ASKO. Dersom pilotprosjektet i Vestby viser seg vellykket, er det sannsynlig med en offensiv satsing p? solenergi i ASKO-regi. Allerede i dag foreligger det konkrete planer om ? bygge solcelletak p? ASKO SENTRALLAGER KJ?L som er planlagt ferdig i 2017. Solcellene p? dette taket vil bli p? over 10 000 m2 og kunne produsere ca. 1.3 GWh.
NorgesGruppen og ASKO har som ambisjon ? bli b?rekraftig og kliman?ytral. Satsingen p? solpaneler er et viktig tiltak for ? n? dette m?let. Vindkraft/vindm?ller og fornybart drivstoff er ogs? viktige tiltak.
For ? stimulere norsk n?ringsliv til ?kt satsing p? solenergi, mener ASKO det er viktig at myndighetene legger til rette for en slik satsing. Dette kan blant annet skje ved at Regjeringen ber ENOVA og NVE gi ?konomisk stimulans til bedrifter som velger ? satse p? solenergi fremfor tradisjonelle energikilder, for eksempel gjennom gunstigere avskrivningssatser og skattefradrag for EN?K-investeringer.
– Det er bra at noen g?r foran i arbeidet frem mot det nye lavutslippssamfunnet. Regjeringen har som m?l ? ?ke andelen sol- og vindenergi. Jeg h?per andre akt?rer f?lger etter, slik at vi i fellesskap oppn?r samfunnet milj?organisasjonen Zero ettersp?r, sa olje- og energiminister Tord Lien.
Bilde: Olje- og energiminister Tord Lien, direkt?r i ASKO ?st André Tangerud og ASKO-styreleder Torbj?rn Johannson.

http://www.norgesgruppen.no/
VI GIR DEG EN BEDRE HVERDAG0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy