Nye produkter

A/S Norske Shell fyller 100 ?r 14. oktober: Et h?yteknologisk eventyr

Siden Shell ble etablert i Norge for hundre ?r siden har selskapet g?tt gjennom en enorm utvikling. I takt med samfunnsutviklingen som bet?d leveranser av lampeolje med hest og kjerre for 100 ?r siden, driver n? Shell h?yteknologisk utvinning av gass p? n?rmere tusen meters havdyp.
Selskapet, som da het Norsk-Engelsk Mineralolie Aktieselskab (NEMAK), ble etablert i 1912 – en tid hvor folk flest brukte petroleumsprodukter til lampeolje. Dette ?ret var Norges befolkning halvparten av dagens, og en manns forventede levealder var 56 ?r. Likevel var det en gryende interesse for bil, og samme ?r som NEMAK ble etablert, ble ogs? Norges f?rste bill?p arrangert p? isbane p? Bunnefjorden utenfor Oslo.
I 1912 ble ogs? den f?rste norske flyvningen gjennomf?rt, men det er enn? 25 ?r f?r landets f?rste sivile flyplass, Sola, blir ?pnet. Her er Shell til stede med sin Federal tankbil som rommet 2500 liter. Til sammenligning frakter en tankbil i dag om lag 45.000 liter drivstoff om gangen.
_ I takt med samfunnsutviklingen har ogs? Shell utviklet seg for ? kunne levere petroleumsprodukter som har s?rget for ? holde hjulene i gang. Etter hvert som bruk og ettersp?rsel har forandret seg, har Shell tilpasset seg ved ? bygge opp et nettverk som har sikret forsyninger over hele Norge, sier Tor Arnesen som er administrerende direkt?r i A/S Norske Shell.
Krigen rammer hardt
Dette distribusjonsnettverket ble i stor grad bombet s?nder og sammen under 2. verdenskrig. Da krigen bryter ut har Shell 130 ansatte. I 1942 er antallet redusert til 80. Skip og tankanlegg ?delegges i stor skala. Verst er det i Nord-Norge, hvor alle anlegg nord for Svolv?r blir ?delagt.
_ Parallelt med Marshall-hjelpen i ?rene etter krigen deltok ogs? Shell i USA i oppbyggingen av Norge. En av datidens toppsjefer i USA kom selv til Norge, hvor han insisterte p? ? dra til Nord-Norge. Der overnattet han i en gammel tyskerbrakke levde p? d?rlig sild som alle andre. Da han kom tilbake ble det umiddelbart gitt klarsignal for oppbygging av nytt kontor i Hammerfest. Shells bygning var dermed blant de f?rste permanente byggene i Hammerfest etter krigen, forteller Arnesen.
Vurderte ? trekke seg ut
Frem til 60 tallet drev Shell i Norge prim?rt salg- og markedsf?ring, men oljefunnene p? Norsk sokkel f?rte til store endringer.
_ Like f?r det f?rste oljefunnet i 1969 vurderte Shell faktisk ? trekke seg ut av Norge. Heldigvis ble dette aldri noe av, og vi har f?tt v?re med ? bidra til den sterke veksten i norsk ?konomi gjennom det store norske oljeeventyret, sier Arnesen som ogs? understreker at utfordringene p? norsk sokkel med dypt vann og krevende v?rforhold har bidratt til spennende utvikling av ny teknologi for fremtiden.
I dag er Shell operat?r for gassfeltet Ormen Lange og oljefeltet Draugen. Shell var ogs? utbyggingsoperat?r for Troll-feltet. I tillegg har Shell eierinteresse i flere felt p? norsk sokkel, blant annet Troll, Gj?a og Kvitebj?rn.
_ Alt i alt st?r vi godt rustet som en moderne 100-?ring, og er klar til nye hundre ?r i Norge, avslutter Arnesen.
INFORMASJON TIL PRESSE:
I VEDLAGTE ST?TTEMATERIALE FINNES HISTORIEN I FORM AV TIDSLINJE OG TILH?RENDE BILDER. I RESSURSLENKENE FINNES OGS? MER HISTORISK MATERIALE SAMT BOKEN SOM UTGIS I FORBINDELSE MED JUBILEET; “ENERGI TIL ? BYGGE ET LAND”.
AVTALE OM INTERVJU MED TOR ARNESEN KAN GJ?RES GJENNOM OPPSATT PRESSEKONTAKT.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy