Entrepren?rskap

?rsregnskap Kronprinsparets Fond 2013

Kronprinsparets Fond hadde ved ?rsskiftet en egenkapital p? 18,8 millioner kroner, og oppn?dde en samlet avkastning p? knappe 1,6 millioner kroner i 2013.
Gjennom 2013 har Fondet bidratt aktivt inn i fire utvalgte prosjekter som hver gir ungdom en mulighet for tilh?righet, fellesskap og en opplevelse av mestring. Dette er Arbeidsinstituttet i Buskerud, P?belprosjektet, Kj?r for livet og GatekunstAkademiet.
Prosjektene mottok i 2013 dr?ye 2,1 millioner kroner i ?konomiske bidrag og prosjektst?tte fra Fondet. I tillegg til den ?konomiske st?ttet, bruker de to ansatte i Fondet det meste av sin tid til ? arbeide aktivt for og med prosjektene. Fondet har ogs? samarbeidspartnere og pro bono-partnere som bidrar med tjenester, produkter og faglig kompetanse inn i de fire prosjektene.

?RSREGNSKAP 2013
Post 2013 2012endr.
Gaver og bidrag kr 5 282 750 kr 5 172 482 2 %
Finansinntekter kr 1 571 399 kr 698 600 125 %
Prosjektkostnader og bidrag til prosjektene kr 2 162 065 kr 1 929 520 12 %
Driftskostnader kr 452 194 kr 462 949 -2 %
L?nns- og personalkostnader kr 1 498 462 kr 1 803 290 -17 %
Driftsresultat kr 1 170 030 kr 976 723 20 %
?rets resultat/overf?ring til fri kapital kr 2 731 060 kr 1 675 323 63 %

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. De siste ?rene har Fondet samarbeidet med P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.
I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.
Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Aker Brygge   #BI   #Peder Chr   #Tofte Strand