Entrepren?rskap

?rs- og samfunnsansvarsrapport for 2013 er publisert

?rs- og samfunnsansvarsrapport for 2013 er publisert
22-04-2014 10:14 Veidekke ASA Veidekkes ?rsrapport 2013 er tilgjengelig som webrapport (html) der b?de finansiell rapport og virksomhetsrapport inng?r.

Webrapporten finner du her.
I webrapportens nedlastingssenter er det lagt til rette for nedlastbar:
?rsberetning 2013 (finansiell rapport, PDF)
Regnskap (som excel-data)
Virksomhetsrapport (rapport fra virksomhetsomr?dene, PDF)
Hovedtrekk fra ?rsrapporten
Entrepren?rvirksomheten viste resultatfremgang i 2013 p? tross av l?nnsomhetsutfordringer i Sverige. Aktiviteten var h?y og var drevet av den norske virksomheten. Ordrereserven ?kte med 7 %, og ?kningen knytter seg til den svenske og danske virksomheten. Resultatmarginen i entrepren?rvirksomheten ?kte sammenlignet med foreg?ende ?r, n?r det tas hensyn til engangseffekt fra endring i pensjonsordning i Norge i 2012.
Eiendomsvirksomheten hadde nedgang i omsetningen i 2013 sammenlignet med foreg?ende ?r. Nedgangen skyldes at en st?rre del av aktiviteten i Norge foregikk i felleskontrollert virksomhet, hvilket ikke gir regnskapsmessig omsetning. Det er sterk vekst i boligsalget i Sverige, en ?kning p? 49 % fra 2012, og dette resulterte i produksjonsstart p? flere prosjekter i 2013. I Norge ble det solgt 23 % f?rre boliger i 2013 enn i 2012. Nedgangen skyldes en kombinasjon av oppbremsing i boligsalget p? slutten av ?ret og at flere av de p?g?ende prosjektene er i ferd med ? bli sluttsolgt.
I Industri var aktivitetsniv?et meget h?yt i 2013. Resultatet ?kte betydelig fra 2012, og st?rst er fremgangen innen asfaltvirksomheten. Etter et resultatmessig svakt fjor?r ble det iverksatt flere tiltak for ? bedre l?nnsomheten, og dette har gitt effekt gjennom ?ret.
Veidekkes samfunnsansvarsrapport
Samfunnsansvarsrapport 2013 er tilgjengelig som webrapport (html) og nedlastbar (PDF). Webrapporten finner du her.
V?r rapportering er basert p? den ledende internasjonale standarden for b?rekraftsrapportering – Global Reporting Initiative, versjon 3.1. Rapporten dekker hele konsernet, det vil si alle v?re virksomhetsomr?der i hele Skandinavia, samt datterselskap og ?joint ventures? med minimum 50 % eierandel, med mindre annet er opplyst.
For mer informasjon kontakt:
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf +47 90 55 33 22, [email protected]
Webansvarlig Tommy Johansen, tlf +47 95 22 44 82, [email protected]

A to już wiesz?  Mote for barn og ungdom: Nye merker

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy