Oppkj?p

?rets Vekst i Nord-bedrift 2010

26-11-2010 09:04 N?rings- og handelsdepartementet Elektro Bod? AS er k?ret til ?rets Vekst i Nord-bedrift 2010. Vinneren fikk torsdag kveld overrakt prisen p? 250.000 kroner av n?ringsminister Trond Giske.

Elektro Bod? AS er k?ret til ?rets Vekst i Nord-bedrift 2010. Vinneren fikk torsdag kveld overrakt prisen p? 250.000 kroner av n?ringsminister Trond Giske.
Avisen Nordlys og Landsdelsutvalget vil stimulere utvikling i Nord-Norge, og synliggj?re bedrifter som lykkes. For sjette ?r p? rad k?rer Nordlys og Landsdelsutvalget ?rets Vekst i Nord-bedrift. I 2010 er 20 bedrifter i Nordland, 20 i Troms og 20 i Finnmark nominert og vurdert av juryen. ?rets vekstbedrift hedres med en pris p? 250.000 kroner.
I tillegg til hovedvinner Elektro Bod? AS, ble det utdelt to hederlige omtaler, som hver tildeles 25.000 kroner i premie. De hederlig omtalte bedriftene i 2010 er den nytenkende kunnskapsbedriften Cerpus AS i Alsv?g, Vester?len, og den andre er den modige entrepren?rbedriften Arctic Seaworks AS i Hammerfest.
– N?ringspolitikken dreier seg om ? legge til rette for ?kt verdiskaping i norsk ?konomi. Det krever l?nnsomme bedrifter, bedrifter med konkurransekraft og god vekstevne. Dette er ikke en selvf?lge. Slike bedrifter er nesten alltid et resultat av dyktige medarbeidere og iherdig og m?lrettet innsats over lang tid. Det er derfor en glede ? kunne v?re med p? ? l?fte frem og premiere denne typen bedrifter her i Nord-Norge, sier n?rings- og handelsminister Trond Giske.
De 60 nordnorske bedriftene som har deltatt i konkurransen er de beste i hvert fylke rangert etter f?lgende kriterier basert p? regnskaps?rene 2007-2009:
– Over en million kroner i omsetning.
– Nord-norsk tilh?righet.
– Minst 15 prosent vekst b?de i omsetning og driftsresultat hvert ?r de tre siste ?rene.
– Har levert regnskap innen tidsfristen.
– Vinneren skal, i tillegg til sterk ?konomisk vekst, vurderes av juryen til ? ha et godt produkt eller tjeneste, samt vurderes ? ha best mulighet for regional, nasjonal og eventuell internasjonal vekst.
– Det er ikke minst gledelig at det i nord n? vokser frem bedrifter som b?de markerer seg nasjonalt og internasjonalt. Etter mitt syn m? vi se Nord-Norge som er en landsdel hvor det er masse kreative og nyskapende bedrifter der ikke minst unge folk med p?gangsmot t?r ? satse, sier statsr?den
Juryen best?r av: Siri Bjerke, divisjonsdirekt?r i Innovasjon Norge, Eirik Fiva, direkt?r i Landsdelsutvalget, Tormod Harila, adm. direkt?r i Harila Toyota og Grete Kristoffersen, direkt?r i N?ringsforeningen i Troms?regionen.
Juryens begrunnelse:
– Juryen var som alltid sv?rt samstemte i valget av ?rets vinner. Vi er b?de glade og stolte for ? kunne k?re et stort nordnorsk familiekonsern fra Nordland som vinner i ?r. Bedriften Elektro Bod? as er k?ret til ?rets Vekstbedrift i Nord-Norge 2010.
Elektro Bod? er resultatet av et sv?rt langt industrieventyr som etter sin oppstart etter krigen, har utviklet seg sterkt gjennom ti?r etter ti?r. N? fremst?r bedriften som et moderne, fagtungt og konkurransedyktig konsern med ambisjoner, teft og et meget solid mannskap.
Juryen vil fremheve bedriftens evne til ? v?re p? hugget n?r det gjelder store, nasjonale satsinger som OL p? Lillehammer, utbyggingen p? Gardermoen, REC-eventyret og ikke minst n?r det gjelder leveranser til petroleumsindustrien i Nordsj?en. Daglig leder Einar J?rgensen er dyktig og fremtidsrettet n?r han bevisst bruker l?rlinger som viktigste rekruttering og s? h?per vi han vil lykkes i ? f? enda flere kvinner inn i bedriften fremover.
Juryen ?nsker Elektro Bod? lykke til med videreutviklingen av denne solide og spennende bedriften.

Juryens hederlige omtale g?r ogs? til en Nordlandsbedrift: nemlig Cerpus AS i Alsv?g.
– Denne kunnskapsbedriften er et godt eksempel p? at det er mulig ? bygge en innovativ, stedsuavhengig bedrift lokalisert i en liten bygd ? bare man har et godt utbygd bredb?nd!
Bedriften har 10 ansatte med h?y kompetanse som utvikler avanserte nettsider til bruk i videreg?ende skole. Cerpus sier om seg selv: Vi er bondes?nner og har l?rt ? h?ste som man s?r.
Bedriften har utviklet Nasjonal Digital L?ringsarena (NDLA) som har stort potensiale for god innh?sting – og det samme har det nye l?ringslaboratoriet som Cerpus n? bygger og utvikler.

Hederlig omtale gir juryen ogs? til Finnmarksbedriften Arctic Seaworks AS i Hammerfest.
– Bedriften er en spennende gründerbedrift som kan tilby det aller meste innen entrepren?rtjenester som har med sj?en ? gj?re.
Arctic Seaworks har investert betydelig i utstyr og kompetanse de siste ?rene og leverer en bredde av tjenester til oppdrettsn?ringen, kraftverk og n? ogs? inn mot petroleumsindustrien.
Bedriften er bygd stein p? stein siden oppstarten i 2005, og fremst?r n? som en solid vekstbedrift med oppdrag i hele Norge.

Juryen syn p? ?rets utvalg av vekstbedrifter i Nord-Norge:
– Utvalget av bedrifter har ogs? i ?r v?rt spennende, men denne gangen ser juryen betydelige fylkesvise forskjeller n?r det gjelder type bransje og antall bedrifter som fyller prisens kriterier om vekst og positiv utvikling.
Til tross for at finanskrise og nedgangstider defineres som et tilbakelagt kapittel, ser likevel juryen noen ettervirkninger innen noen bransjer i nord. Dette f?r naturligvis ogs? konsekvenser for utvalget av vekstbedrifter i Nord-Norge, hvor det er f? bedrifter fra enkelte bransjer og hvor reiselivsn?ringen er s? godt som helt frav?rende.
Det er en oppadg?ende og yrende aktivitet i Nordland, noe som gir seg utslag i et stort utvalg av vekstbedrifter fra en rekke n?ringer. Finnmark har lenge v?rt preget av optimisme og god veksttakt, og i ?r er det ekstra spennende at flere industribedrifter hevder seg. N?ringslivet i Troms n?r dessverre ikke helt opp i ?rets ?Vekst i Nord? n?r det gjelder bedrifter med det lille ekstra, og dette er en utfordring som juryen h?per n?ringslivet vil ta p? alvor i ?ret som kommer.
Har dere behov for bilder av vinnerne, ta kontakt med redaksjonen i Nordlys
Tidligere ?rs hovedvinnere av Vekst i Nord er ProBio Nutra Forte AS (2005), Andenes, Nordkyn Seafood (2006), Mehamn, Rantex (2007), Mo i Rana, og Br?drene Karlsen (2008), Hus?y i Senja, Finnmarksl?pet (2009), Alta.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy