Entrepren?rskap

Arbeidsinstituttet i Buskerud blir Norges f?rste nasjonale vitensenter for styrkebasert l?ring

10-02-2014 14:30 Kronprinsparets Fond Arbeidsinstituttet i Buskerud etablerer Norges f?rste nasjonale vitensenter for styrkebasert l?ring. Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune vedtok enstemmig etableringen av det nye nasjonale vitensenteret.

PRESSEMELDING FRA ARBEIDSINSTITUTTET
Arbeidsinstituttet i Buskerud etablerer Norges f?rste nasjonale vitensenter for styrkebasert l?ring. Fylkestinget i Buskerud fylkeskommune vedtok enstemmig etableringen av det nye nasjonale vitensenteret.
– Det at fylkeskommunen er f?rst ute med en etablering av et nasjonalt vitensenter skaper muligheter p? flere omr?der. Fylkeskommunen ?nsker ? v?re en attraktiv kunnskapsorganisasjon og spydspiss innenfor et framvoksende fagfelt b?de nasjonalt og internasjonalt. Lent AS representerer Skandinavias fremste kompetansemilj? innenfor positiv psykologi og Appreciative Inquiry, s? dette er veldig moro, sier leder for Arbeidsinstituttet i Buskerud, Ingebj?rg M?land.

Eneste i Europa
AiB er antakelig den eneste virksomheten i europeisk sammenheng som systematisk har benyttet det styrkebaserte tenkesettet og Appreciative Inquiry p? alle niv?er i organisasjonen samtidig. Bakgrunnen for denne muligheten bygger p? det langvarige samarbeidet mellom fylkeskommunen ved AIB og fagmilj?et Lent AS. Dynamikken i samarbeidet mellom AIB og Lent AS har s? langt f?rt til resultater som har vekket oppmerksomhet b?de innenlands og utenlands. Det er bygget opp forskningsbasert kunnskap og utviklet verkt?y som er pr?vd systematisk ut i norsk sammenheng. Bruk av styrkebasert tenkesett er ogs? valgt som det sentrale verkt?yet for organisasjonsutvikling i hele fylkeskommunen.
– Vi er stolte av Arbeidsinstituttet, og det er ekstra hyggelig at vi kan bringe de gode erfaringene og resultatene ut til resten av landet, sier fylkestingsrepresentant Elizabeth Skogrand (H).

Positiv psykologi
AiB er eid av Buskerud fylkeskommune, st?ttes av Kronprinsparets Fond, og er et l?rested for ungdommer som for en periode trenger et annet tilbud enn den ordin?re videreg?ende oppl?ringen. Man vektlegger hele tiden ? forl?se den enkeltes potensial i stedet for ? lete etter feil og mangler. Hvert ?r g?r 170 – 180 ungdommer p? AIB, som har avdelinger i Drammen, Kongsberg, Midtfylket og Ringerike.
– Jeg har fulgt utviklingen over mange ?r, og det er gledelig ? se hvordan Arbeidsinstituttet Buskerud er i faglig utvikling og hvordan de jobber kunnskapsbasert p? en systematisk m?te, sier Kari Kolbr?k Ask (Sp).
– Det er ungdommene som blir satt i sentrum, det er ungdommene som f?r nye muligheter. Denne denne m?ten ? jobbe p? skal vi n? bringe videre, og det gj?r meg stolt, sier Hege Irene Fossum (KrF).
– Jeg h?per virkelig at dette spres videre til alle videreg?ende skoler i landet, sier Ida Marie Holen (Frp).

Studiet i Appreciative Inquiry
Det er allerede etablert et regionalt erfaringsbasert kompetansesenter. Her opplever man stor ekstern interesse og ?kende antall interne oppdrag. Behovet for ? stadig videreutvikle fagligheten, skaper behov for et formelt etablert vitensenter. Aktiviteten ved senteret er allerede i gang p? nasjonalt niv? gjennom studiet i Appreciative Inquiry som ble gjennomf?rt f?rste gang h?sten 2011.
Studiet, som gjennomf?res i samarbeid mellom fylkeskommunen ved AIB, Lent AS og H?gskolen i Buskerud, er utviklet videre og denne h?sten ble modul to lansert. 150 studenter fra hele landet har deltatt i studiet.
Ledelse for framtiden ? Framtidens ledere, et kvalifiseringskurs for elever, l?rere og ledere ble l?ftet til nasjonalt niv? v?ren 2013. Dette har AIB gjennomf?rt i samarbeid med Kronprinsparets Fond, Lent AS og NHO Buskerud. Nybrottsarbeidet som gj?res her har internasjonal interesse, og ?nsket er ? gi dette en sentral rolle i vitensenteret.

Deler av tekst og sitater er hentet fra bfk.no.

For ytterligere informasjon:
Ingebj?rg M?land, leder for Arbeidsinstituttet i Buskerud, tlf. 975 88 609

Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Fondet st?tter til enhver tid fire prosjekter som mottar ?konomisk st?tte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om ? gi unge nye arenaer ? lykkes p?. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gj?r blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gj?re en innsats. For ?ret 2013/2014 st?tter Kronprinsparets Fond P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy