Bedrifter

Arbeids- og Velferdsdirektoratet gir 1,5 millioner til P?belprosjektet

14-10-2014 17:30 Kronprinsparets Fond Arbeids- og Velferdsdirektoratet (AVdir) har bestemt at P?belprosjektet innvilges et ordin?rt tilskudd p? inntil 1,5 millioner kroner i ordningen med tilskudd til sosialt entrepren?rskap og sosiale entrepren?rer. I dag bes?kte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson P?belprosjektet i Oslo.

Arbeids- og Velferdsdirektoratet (AVdir) har bestemt at P?belprosjektet innvilges et ordin?rt tilskudd p? inntil 1,5 millioner kroner i ordningen med tilskudd til sosialt entrepren?rskap og sosiale entrepren?rer. I dag bes?kte arbeids- og sosialminister Robert Eriksson P?belprosjektet i Oslo.
– Vi mener det er riktig og viktig ? satse p? sosiale entrepren?rer fordi det skapes s? gode resultater i mange av disse prosjektene. Dette sparer samfunnet for store kostnader. Vi ?nsker ? satse p? sosialt entrepren?rskap fremover, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

1,5 av 7,8 millioner til P?bel

AVdir mottok 50 s?knader p? totalt 16,8 millioner kroner. Av disse er 23 s?knader om utviklingstilskudd p? 2,9 millioner kroner. Over ordningen er det 7,8 millioner til fordeling i 2014. P?belprosjektet er innvilget et ordin?rt tilskudd p? inntil 1,5 millioner kroner. Tilskuddet er til bruk i 2014 og 2015.
– Vi er veldig takknemlige for st?tten fra direktoratet, og pengene skal brukes til langtidsoppf?lgingen v?r for ungdommene, samt arbeidet vi gj?r med n?ringslivet. Vi er stolte av at direktoratet ser verdien i arbeidet alle de dyktige medarbeiderne og ungdommene i P?belprosjektet gj?r, og at de ser at det vi gj?r virker. Det gir masse motivasjon, sier gründer og p?belideolog, Eddi Eidsv?g.

Sterke resultater

Hittil i ?r har P?belprosjektet hatt 344 ungdommer i sine programmer. Prosjektet har hatt flere enn 1.600 ungdommer i sine programmer siste seks ?r. Over halvparten av de ungdommene som har deltatt i P?belprogrammet er i fast jobb, og over 20 prosent fullf?rer videreg?ende skole og h?yere utdanning. Ungdommene sto utenfor skole- og arbeidsliv da de kom inn i P?belprosjektet.
P?belprosjektet har som m?l ? f? unge mennesker ut i jobb eller skole. ?tte fylkeskommuner tilbyr ungdom i sine regioner programmet – og m?let til P?belprosjektet er ? tilby programmet over hele landet.

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. De siste ?rene har Fondet samarbeidet med P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.
I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.
Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe. 739400

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy