Bedrifter

Apeland ny partner for Kronprinsparets Fond

13-11-2013 08:20 Kronprinsparets Fond Kronprinsparets Fond har inng?tt partneravtale med kommunikasjonsbyr?et Apeland. Byr?et skal bidra i fondets arbeid for ungdom. Kronprinsparets Fond arbeider for ? styrke ungdom og sette s?kelys p? ungdomstiden gjennom utvalgte prosjekter. N? skal Apeland som pro bono-partner gi kommunikasjonsfaglig st?tte til Fondet og prosjektene i tre ?r fremover.

Kronprinsparets Fond har inng?tt partneravtale med kommunikasjonsbyr?et Apeland. Byr?et skal bidra i fondets arbeid for ungdom.
Kronprinsparets Fond arbeider for ? styrke ungdom og sette s?kelys p? ungdomstiden gjennom utvalgte prosjekter. N? skal Apeland som pro bono-partner gi kommunikasjonsfaglig st?tte til Fondet og prosjektene i tre ?r fremover.
– Dette synes vi er utrolig fint. V?re prosjekter ?nsker seg ?kt kunnskap og hjelp til b?de strategi og operativt arbeid rundt kommunikasjon, s? dette er en god nyhet for b?de dem og oss. At kommunikasjonsbransjen tar samfunnsansvar p? denne m?ten, synes vi er sv?rt gledelig, sier Solfrid Flateby, daglig leder i Kronprinsparets Fond.
Viser engasjement
Apeland skal bidra med utvikling av kommunikasjonsstrategier, kommunikasjonsr?dgivning og oppl?ring for Kronprinsparets Fond, P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.
– En av Apelands kjerneverdier er engasjement. Derfor bruker vi en del ressurser p? ? st?tte gode form?l p? ulike m?ter. Da Solfrid Flateby, som er styremedlem hos oss, gjorde oss oppmerksom p? fondets gode arbeid, fant vi det naturlig ? tilby v?re tjenester. Fondet st?tter gode prosjekter som fortjener ? bli bedre kjent, og det gleder vi oss til ? bidra til, sier administrerende direkt?r for Apeland, Ole Christian Apeland.
F?lger TRY
Fondet, som skal bidra til at ungdom i Norge har et godt liv og at det blir f?rre som faller utenfor, har noen f? utvalgte pro bono-partnere. Try Reklamebyr? har bidratt det siste ?ret. – Try har v?rt fantastiske, med kompetanse p? utvikling av merkevarer, kreative l?sninger, tekstutforming, reklamemateriell og ideer. At vi n? f?r samarbeide med b?de Try og Apeland, er for prosjektene og oss en dr?mmesituasjon i forhold til kommunikasjon, sier Flateby.

For ytterligere informasjon:
Solfrid Flateby, daglig leder i Kronprinsparets Fond, 900 35 897
Ole Christian Apeland, adm. direkt?r i Apeland AS, 90 50 60 10

Om Kronprinsparets Fond:
Les mer om fondet: http://kronprinsparetsfond.no/fondet
Les mer om prosjektene : http://kronprinsparetsfond.no/prosjekter

Fondets hovedsamarbeidspartnere: Det Norske Veritas, DNB, Selvaag og Reitangruppen?
Fondets pro bono-partnere: TRY, McKinsey, Wiersholm og Apeland

Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Fondet st?tter til enhver tid fire prosjekter som mottar ?konomisk st?tte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om ? gi unge nye arenaer ? lykkes p?. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gj?r blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gj?re en innsats. For ?ret 2013/2014 st?tter Kronprinsparets Fond P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy