Entrepren?rskap

Akvakultur og ny teknologi

Akvakultur og ny teknologi
I april samles oppdrettsnorge og forvaltning til seminar i Flor? for ? l?re om ny teknologi, nye muligheter for akt?rene i bransjen, samt hvordan innovasjon kan v?re en drivkraft for videreutvikling av oppdrettsn?ringen. S?rlig fokus rettes mot lukket oppdrettsteknologi.
Det er knyttet stor spenning til innholdet ved seminaret – kanskje s?rlig til hva Alf Helge Aarskog fra Marine Harvest mener om fremtidig utvikling for n?ringen i sitt innlegg; Muligheter og utfordringer fremover. 6 innovative og fremtidsrettede l?sninger for lukket oppdrettsteknologi vil bli presentert p? seminaret, som alternativer til konvensjonelle ?pne anlegg. Det blir ogs? spennende innlegg fra blant andre Ingrid Hegg? fra Stortingets N?ringskomité, fylkesordf?rer i Sogn og Fjordane ?shild Kjelsnes, og H?yres Ole Trellevik. Innleggene for ?vrig skal gi en balansert fremstilling og sammenligning av ?pne og lukkede l?sninger.

Fram Flora AS er Norges vestligste n?ringsselskap, og er regional industriinkubator i regi av SIVA.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy