Entrepren?rskap

Akershus universitetssykehus HF og Philips forlenger samarbeidsavtal

Akershus universitetssykehus HF og Philips forlenger samarbeidsavtalen og sikrer p? denne m?te 6 nye ?r med innovative og b?rekraftige helsetjenester.
? Nordens f?rste s?kalte ?Managed Equipment Service? samarbeidsavtale. Dette er en avtale som fokuserer p? bedre pasientbehandling og lavere omkostninger ved at satse p? ny teknologi, operasjonell planlegging og service i tillegg til konsulenttjenester.
? Forlengelsen av dette partnerskapet kommer til ? gj?re Akershus universitetssykehus HF klar til fremtidens krav om ?kt kvalitet i helsevesenet med reduserte omkostninger. Dette gj?res ved samarbeidets fokus p? levering og drift av innovativt utstyr til bildediagnostikk og service.
Oslo, Norge ? Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) og Akershus universitetssykehus har nettopp forlenget en eksisterende samarbeidsavtale med 6 ?r. Avtalen betyr at Philips skal fortsette ? drifte alt utstyr innenfor radiologi og nukle?rmedisin i kommende avtaleperiode. Forlengelsen trer i kraft den 1. januar 2015 og fortsetter til den 31. desember 2020. Akershus universitetssykehus er et offentlig universitetssykehus med 9000 ansatte og er ansett for ? v?re et av Europas mest moderne sykehus.
Samarbeidet skal st?tte opp om en pasientfokusert behandling i et ?konomisk b?redyktig helsesystem som er i stor forandring, noe som er en realitet ogs? globalt. Akershus universitetssykehus HF har 648 somatiske- og 288 psykiatriske sengeplasser.
Essensielt strategisk samarbeid
?I forbindelse med byggingen av nye Akershus universitetssykehus HF (Ahus) som sto ferdig i oktober 2008, inngikk firmaet et strategisk samarbeid med Philips innenfor bildediagnostikk. Samarbeidet med Philips har gitt Ahus en bildediagnostisk avdeling med moderne utstyr av h?y kvalitet, rask og god service, gunstige ?konomiske betingelser – og et strategisk samarbeid som har v?rt essensielt for ? videreutvikle v?re bildediagnostiske tjenester. Vi har hatt et godt samarbeid med Philips de siste seks ?r – og ser frem til ? videref?re dette godt samarbeidet?, forteller Divisjonsdirekt?r Janne Pedersen fra Akershus universitetssykehus.
Et samarbeid med genuin deling av risiko
Dette samarbeidet er et s?kalt tjenestebasert Managed Equipment Service-avtale med innebygget teknologigaranti p? 22 bildediagnostiske systemer. Avtalen garanter at Akershus Universitetssykehus HF f?r den maksimale verdien av budsjettet sitt, i tillegg til at supplerende utdannelse og konsulenttjenester gir l?pende prosessforbedringer. Avtalen inneholder leverand?rfrihet noe som garanterer at Akershus universitetssykehus HF f?r det i kontrakten fastsatte teknologiniv? uansett leverand?r.
?Forlengelsen av denne avtalen er veldig viktig for Philips?, forteller Thor-Harald Kl?ver som er daglig leder for Philips Healthcare Norge. “Vi er en leverand?r av medisinskteknisk utstyr og ?nsker ? bli m?lt p? resultatene v?re. Mange firmaer leverer bare utstyr og fokuserer p? maskinens tekniske ytelse. Man kan oppn? mye mer ved ? inng? et samarbeid der kunden bed?mmer oss ? ikke bare utfra det produktet vi leverer ? men ogs? ut fra hva vi leverer av ytterligere tjenester for ? bidra til sykehusets krav om kvalitet og produksjon”, sier han videre.
Forlengelsen av samarbeidet bygger p? en avtale som har eksistert siden 2007 og som har resultert i et innovativt og proaktivt offentlig/privat samarbeid. “Mye av innovasjonen innen helsel?sninger handler om deling av viten og erfaringer og derfor skal man samarbeide med kundene hvis man vil skape et mer effektivt helsevesen”, fortsetter Thor-Harald Kl?ver. “Vi blir stolte n?r kunden mener vi har levert det vi skulle og ?nsker og forlenge avtalen med oss. Dette er et bevis p? et vel fungerende samarbeid som Philips vil fortsette ? sikre skal best? og videreutvikles”.
Om Philips samarbeidsavtale
Philips tilbyr ?konomiske og attraktive b?redyktige modeller som sikrer effektive operasjonelle resultater p? et sykehus. V?r l?sninger basert p? Managed Equipment Service og Turnkey Service gir sykehusene en ?konomisk attraktiv adgang til den seneste teknologien. Fler?rige samarbeidsavtaler gir kunder mulighet for ? fokusere p? pasientbehandling og pleie, mens Philips s?rger for teknologisikring og adgang til systemene og p? denne m?ten sikrer den beste kvaliteten til de laveste mulige totalomkostningene.
Managed Equipment Services er et langvarig partnerskap som inneb?rer adgang til den seneste medisinske teknologien (inkludert innkj?p, installasjon, drift og oppgraderinger) i tillegg til konsulentytelser, utdannelse og andre supportfunksjoner som sikrer optimal operasjonell ytelse.
Tradisjonelle former for innkj?p garanterer ikke alltid den beste utnyttelsen av utstyret eller adgangen til de seneste nyvinninger. Derfor er det viktig ? sikre den optimale utnyttelsen av utstyr ved hjelp av utdannelse, oppgraderinger av utstyr og software, gjennomgang/optimering av arbeidsflyt og prosesser etc.
Derfor kan samarbeidsmodeller v?re med p? ? sikre fornyelse av kundens infrastruktur innenfor ?konomiske attraktive rammer.
Les mere: www.healthcare.philips.com/main/support/consulting
For mer informasjon, ta kontakt med:

Janne Pedersen, Akershus universitetssykehus HF
Divisionsdirekt?r, Divisjon for diagnostikk og teknologi
Tel +47 02900
E-post: [email protected]
Nettside: www.ahus.no

Akershus universitetssykehus HF
Akershus universitetssykehus (Ahus) leverer behandling som ivaretar og fremmer pasientenes helse. Som lokal- og omr?desykehus skal Ahus levere helsetjenester til ca. 490 000 mennesker. Ahus sitt opptaksomr?de utgj?r pr. 1. januar 2011 alle kommunene i Follo, p? Romerike (bortsett fra Nes kommune innenfor somatiske tjenester), R?mskog i ?stfold samt de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner. Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasient- og p?r?rendeoppl?ring. Ahus leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus. V?r visjon: Menneskelig n?r – faglig sterk.
Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er et allsidig selskap som tilbyr et bredt spekter av helse- og velv?reprodukter. Vi ?nsker ? gi kundene v?re en bedre hverdag gjennom nyttige nyskapinger p? omr?dene Healthcare, Consumer Lifestyle and Lighting.
Philips, som har hovedkontor i Nederland, omsatte for 23,3 milliarder euro i 2013 og har om lag 115 000 medarbeidere som jobber med salg og tjenester i over hundre land. Selskapet er ledende innenfor kardiologi, pasientoverv?king og hjemmebehandling, energieffektive belysningsl?sninger og nye belysningstyper, barbering og egenpleie for menn samt munn- og tannpleie.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Merket Apair   #Nettbutikken Boozt   #Om Boozt   #VILA