Oppkj?p

AF signerer kontrakt p? kraftverket Embretsfoss 4

masseflytting og betongarbeider for ny dam og kraftstasjon. Planlagt oppstart er januar/februar 2010. Alle arbeider skal v?re avsluttet innen v?ren 2013.

– Bygging av vannkraftverk er ett av v?re kjerneomr?der

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy