Bedrifter

7 av 10 barn og unge sliter med spr?yter!

7 av 10 barn og unge sliter med spr?yter!
07-11-2013 08:00 ConceptoMed AS

I en ringerunde til 30 legekontorer over hele Norge, svarer 7 av 10 at de har pasienter med reell spr?yteskrekk hver eneste uke. I tillegg har de hver dag, opptil mange ganger om dagen, pasienter som finner det s?rdeles ubehagelig ? ta blodpr?ve eller sette spr?yte.
Dette gjelder b?de voksne og barn. Det er likevel flest barn og ungdom som kvier seg. Resultatene fra telefonrunden viser at s? mange som 7 av 10 i aldersgruppen 2 til 15 ?r er generelt engstelige for stikk og blodpr?vetaking.
Hverdagsheltene
Helsearbeidere bruker mye tid i daglig virke p? denne utfordringen.
– Vi m? snakke med pasienten, og hjelpe de med ? beherske frykten. De mest spr?yteredde f?r ogs? tilbud om ? legge seg ned, da de fort kan besvime, sier Liv Helene Sjursen, helsesekret?r ved Bryggen legekontor i Hammerfest.
75 % av de spurte legesekret?rene oppgir at de bruker mer enn 10 minutter p? ? ta en blodpr?ve med disse pasientene. Det er mer enn 10 ganger tiden en blodpr?ve faktisk tar!
– Tidsbruken avhenger naturlig nok av hvor stor frykten er. Det kan faktisk g? 30 minutter ekstra for ? hjelpe de aller mest spr?yteredde, sier Liv. Det er utrolig viktig for oss at pasienten f?r en god opplevelse og f?ler seg ivaretatt. Samtidig kunne vi faktisk brukt denne tiden p? ? hjelpe flere pasienter hver eneste dag.
Alvorlig spr?yteskrekk kan f? uheldige konsekvenser ved at personen unng?r ? opps?ke lege, selv om det er behov for en diagnostisk utredning eller behandling.
Kan man forebygge spr?yteskrekk?
Forberedende tiltak er viktig. Gode rammer og prosedyrer – i tillegg til ? skape en rolig og trygg atmosf?re. Det finnes forskjellige m?ter ? roe barnet f?r et n?lestikk, for eksempel ved distraksjon. God informasjon om hva som skal skje og hvorfor, i kombinasjon med visuelle hjelpemidler, som for eksempel b?ker, filmer og lydb?nd.
En nyutviklet skjerm, ConceptoShield?, laget av Lofotfirmaet ConceptoMed kan v?re til nytte for spr?yteredde.
– ConceptoShield?, er et nyttig verkt?y n?r det gjelder distraksjon, sier gründer og lege Christian Mide. Skjermen sk?ner pasienten fra ? se n?ler, blod og selve stikket. I tillegg leder grafikken p? skjermen tankene bort fra det som skal skje.
Telefonrunden til legekontorer over hele landet viser at hele 6 av 10 velger ? snu seg bort for ? unng? ? se selve stikket og blodtappingen ved blodpr?ver. Flere oppgir at synet av blodtapping fra kroppen er ?rsaken, ikke smerten fra selve stikket.
– Et alternativ er ? bruke skjermen, sier lege Christian Mide. Pasienten er roligere og f?r en bedre opplevelse, og prosedyren kan utf?res raskere ? med ?yekontakt mellom pasient og helsearbeideren. Dette til glede for alle parter.
Dr. Philos., psykologspesialist Atle Dyregrov ved Senter for Krisepsykologi, synes ConceptoShield? h?res spennende ut.
– Forskning viser at sm? virkemidler for distraksjon gir en klar endring i angst og atferd. Viktig ? tenke nytt og kreativt p? dette omr?det. Det er gjort veldig lite for barn n?r det gjelder frykt for spr?yter sier Atle Dyregrov.

A to już wiesz?  Pusser motocross, kj?rer trike og skrur. Med m?l om ? fullf?re skolen.

Om ConceptoMed AS:
– Selskapet ble stiftet mars 2012 med produktutvikling av medisinsk utstyr som hovedaktivitet.
– M?let med produktene er ? forenkle, effektivisere medisinske prosedyrer og gj?re medisinsk arbeid
sikrere for brukere og pasienter.
– V?r teknologi knyttet til medisinsk engangsutstyr representerer en ÉN-H?ND tiln?rming til prosedyre
som foreg?r i sv?rt h?yt antall p? verdensbasis.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy