Entrepren?rskap

24.000 elever p? trivselslederkurs!

13-09-2014 10:00 Kronprinsparets Fond I disse dager er 24.000 elever p? trivselslederkurs for ? fremme aktivitet og inkludering i skoleg?rden. ?kt trivsel og mindre mobbing skal v?re noe av effekten. Flere enn 1.000 skoler bruker n? det popul?re programmet.

I disse dager er 24.000 elever p? trivselslederkurs for ? fremme aktivitet og inkludering i skoleg?rden. ?kt trivsel og mindre mobbing skal v?re noe av effekten. Flere enn 1.000 skoler bruker n? det popul?re programmet.
– Vi har i 2014 f?tt inn ytterligere 79 nye skoler som ?nsket ? starte Trivselslederprogrammet bare i Norge, noe vi synes er veldig gledelig. 90 prosent av v?re skoler som har v?rt medlem i tre ?r fortsetter ? bruke programmet. Det mener vi viser at skolene mener det l?nner seg ? jobbe over tid for ? skape aktive og inkluderende barn og unge, sier gründer og daglig leder, Kjartan Eide.

Forn?yde skoler
Visjonen til Trivselsleder er at barn og ungdom p? trivselslederskoler skal v?re aktive og inkluderende ? med store smil om munnen. Programmet skal gi ?kt og mer variert aktivitet i friminuttene, bygge vennskap, hindre konflikter, samt gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever.
– Trivselsprogrammet er noe av det beste jeg har innf?rt i min rektortid, sier Arve S?ther, tidligere rektor p? Sol?s skole.
– Skoler som bruker programmet rapporterer om ?kt trivsel og mindre mobbing etter at de startet ? bruke programmet. Unders?kelser viser blant annet at ved enkelte skoler er det mer enn 50 prosents nedgang i antall elever som oppgir at de trives veldig d?rlig eller d?rlig i friminuttene. Det er ogs? en signifikant nedgang i antallet elever som svarer at de har ingen kompiser p? skolen. Vi jobber kontinuerlig med m?ling og m?leverkt?y for ? dokumentere effekt og jobbe enda mer m?lrettet, forteller Kjartan Eide.

Skoleoversikt
Se oversikten over Trivselsleder sine 1.000 skoler i Norden her: http://www.trivselsleder.no/no/OM-PROGRAMMET/skoleoversikt/

Om Trivselsleder

Trivselsleder er Skandinavias st?rste program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomskolen, og brukes av flere enn 1.000 skoler i Skandinavia. Programmet brukes i alle fylker i Norge; b?de barne- og ungdomsskoler, og st?ttes av blant annet Kronprinsparets Fond og FERD SE.
Trivselslederprogrammet skal?
– Gi ?kt og mer variert aktivitet i friminuttene
– Bygge vennskap
– Hindre konflikter
– Gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

For ytterligere informasjon:

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. De siste ?rene har Fondet samarbeidet med P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.
I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.
Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe. 826870

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy