Entrepren?rskap

2013 ble et godt bolig?r for Veidekke

Veidekke solgte totalt 909 boliger i 2013. Dette er en ?kning p? 9 % i forhold til 2012. Boligsalget var sv?rt godt i Sverige, mens det i Norge har v?rt en oppbremsing, spesielt i fjerde kvartal. Aktiviteten ved ?rsskiftet er h?y i b?de Norge og Sverige med mange boliger i produksjon og h?y salgsgrad.

Det er f?rst og fremst i Osloomr?det at det ble solgt f?rre leiligheter p? slutten av 2013. I tillegg til den generelle markedsutviklingen henger dette sammen med at flere av de store p?g?ende prosjektene er i ferd med ? bli utsolgt. I Sverige har veksten i boligsalget v?rt spesielt sterk i Stockholmsomr?det, samtidig som vi har sett en tydelig forbedring i Sk?ne.

– N? er det Sverige som inntar tetposisjonen n?r det gjelder boligsalget, og styrken ved ? v?re et selskap med solid posisjon i b?de Norge og Sverige blir ekstra tydelig, sier konsernsjef Arne Giske.

Veidekkes eiendomsvirksomhet i Norge og Sverige solgte i fjerde kvartal til sammen 157 boliger. Samlet salgsverdi i kvartalet var 558 millioner kroner, og Veidekkes andel var 436 millioner kroner. I 2013 har Veidekkes prosjekter solgt leiligheter for 3,7 mrd kroner.

Antallet boliger i produksjon ved ?rsskiftet er 1.799 hvorav Veidekkes andel er 1.300. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppf?ring er 75 %.
Boligsalgstallene for Veidekke ser slik ut pr fjerde kvartal 2013:
Boligsalget4. kvartal brutto
2013 (2012)4. kvartal netto (*)
2013 (2012)Totalt brutto
2013 (2012)Totalt netto (*)
2013 (2012)
Norge56 (112)35 (74)469 (606)307 (451)
Sverige101 (53)97 (51)440 (225)387 (205)
Totalt157 (165)132 (125)909 (831)694 (656)

* Veidekkes andel av boligsalget i samarbeidsprosjekter og i v?re heleide prosjekter.
Direkt?r for forretningsutvikling i Eiendom Audun Blegen, tlf +47 959 79 664, [email protected]
Finansdirekt?r J?rgen Michelet, tlf +47 917 43 856, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #SLIP